TORRA, A ESTRASBURG: ” NO HI SOM TOTS, PERQU√ą FALTA JUNQUERAS “

Dese­nes de per­so­nes es con­cen­tren al cen­tre d’Estras­burg en suport al pre­si­dent Car­les Puig­de­mont i l’excon­se­ller Toni Comín, que aquest dilluns s’estre­nen al Par­la­ment Con­vo­cat per Omplim Estras­burg, dese­nes de per­so­nes arri­ba­des de dife­rents punts del ter­ri­tori han omplert de ban­de­res el cen­tre de la ciu­tat. També s’hi han des­plaçat el pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra, altres mem­bres del govern i de dife­rents par­tits polítics.

Despr√©s de tenir un record per l‚Äôescrip¬≠tora Isa¬≠bel-Clara Sim√≥, morta aquest dilluns, Torra ha asse¬≠gura que ha viat¬≠jat a Estras¬≠burg ‚Äúper donar suport als euro¬≠par¬≠la¬≠men¬≠ta¬≠ris Puig¬≠de¬≠mont i Com√≠n, que durant sis mesos han estat pri¬≠vats dels seus vots i la seva con¬≠dici√≥‚ÄĚ. ‚ÄúAvui √©s un dia de cele¬≠braci√≥ perqu√® dos euro¬≠di¬≠pu¬≠tats cata¬≠lans entren de nou a la cam¬≠bra del Par¬≠la¬≠ment Euro¬≠peu, que ens sen¬≠tim tant pr√≤pia com el Par¬≠la¬≠ment de Cata¬≠lu¬≠nya. Som euro¬≠peus i volem ser aqu√≠, on es deci¬≠dei¬≠xen les q√ľesti¬≠ons impor¬≠tants d‚ÄôEuropa‚ÄĚ. ‚ÄúPer√≤ tamb√© hem de recor¬≠dar que encara pesen sobre ells euro¬≠or¬≠dres espa¬≠nyo¬≠les de detenci√≥ i dema¬≠nem que es reti¬≠rin imme¬≠di¬≠a¬≠ta¬≠ment‚ÄĚ.

‚Äú√Čs un dia d‚Äôale¬≠gria i de rei¬≠vin¬≠di¬≠caci√≥. Un dia per tor¬≠nar a posar de mani¬≠fest que no hi som tots, que falta l‚Äôeuro¬≠di¬≠pu¬≠tat Oriol Jun¬≠que¬≠ras. N‚Äôhem estat exi¬≠gint la seva lli¬≠ber¬≠tat imme¬≠di¬≠ata des que es va con√®ixer la reso¬≠luci√≥ del TJUE i del Par¬≠la¬≠ment Euro¬≠peu. Estem al seu cos¬≠tat i farem tot el que cal¬≠gui perqu√® ell sigui aqu√≠ tamb√© i hi entri tamb√©‚ÄĚ.

Torra tamb√© ha vol¬≠gut llan√ßar un mis¬≠satge al govern espa¬≠nyol, asse¬≠gu¬≠rant que parau¬≠les com ‚Äúdi√†leg i des¬≠ju¬≠di¬≠ci¬≠a¬≠lit¬≠zaci√≥ de la pol√≠tica s‚Äôhan d‚Äôomplir perqu√® sin√≥ estem enga¬≠nyat i fal¬≠se¬≠jant el que la ciu¬≠ta¬≠da¬≠nia desitja‚ÄĚ. ‚ÄúQue el di√†leg sobre el con¬≠flicte pol√≠tic de Cata¬≠lu¬≠nya sigui un di√†leg seri√≥s en qu√® s‚Äôabordi el dret a l‚Äôauto¬≠de¬≠ter¬≠mi¬≠naci√≥, l‚Äôamnis¬≠tia i la defensa dels drets i lli¬≠ber¬≠tats dels ciu¬≠ta¬≠dans de Cata¬≠lu¬≠nya‚ÄĚ.
Informa:ELNACIONAL.CAT (13-1-2020)

233 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: