TORRA A S√ĀNCHEZ I REGLING: ” CATALUNYA NECESSITA DINERS JA “

El pre¬≠si¬≠dent de la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat, Quim Torra, ha enviat sen¬≠gles car¬≠tes al seu hom√≤leg espa¬≠nyol, Pedro S√°nchez, i al direc¬≠tor gene¬≠ral de Meca¬≠nisme Euro¬≠peu d‚ÄôEsta¬≠bi¬≠lit¬≠zaci√≥ (MEDE), Klaus Regling, en qu√® els avisa de la neces¬≠si¬≠tat ‚Äúimme¬≠di¬≠ata‚ÄĚ de dis¬≠po¬≠sar de fons per fer front a la crisi soci¬≠o¬≠e¬≠con√≤mica deri¬≠vada del coro¬≠na¬≠vi¬≠rus.

A les mis¬≠si¬≠ves, envi¬≠a¬≠des el cap de set¬≠mana i a les quals ha tin¬≠gut acc√©s l‚ÄôACN, Torra hi recalca que ‚ÄúCata¬≠lu¬≠nya s‚Äôenfronta a una crisi econ√≤mica sense pre¬≠ce¬≠dents que reque¬≠reix una injecci√≥ de liqui¬≠di¬≠tat de forma imme¬≠di¬≠ata per poder enca¬≠rar la seva reac¬≠ti¬≠vaci√≥ econ√≤mica amb un m√≠nim de garan¬≠ties‚ÄĚ.

Al pre­si­dent espa­nyol li recorda la petició de 30.000 mili­ons d’euros per a Cata­lu­nya del fons euro­peu de la recons­trucció i lamenta que no es rebrà fins al 2021.

‚ÄúLes fam√≠lies, empre¬≠ses, aut√≤noms i enti¬≠tats d‚Äôaquest pa√≠s no poden espe¬≠rar‚ÄĚ, afirma, i alerta tamb√© que els diners del fons covid esta¬≠tal ‚Äúno seran sufi¬≠ci¬≠ents‚ÄĚper fer front a la crisi sanit√†ria i soci¬≠o¬≠e¬≠con√≤mica.

√Čs per aix√≤ que reclama ‚Äúmesu¬≠res extra¬≠or¬≠din√†ries que apor¬≠tin liqui¬≠di¬≠tat‚ÄĚ, com els pr√©stecs del MEDE, i que l‚ÄôEstat sol¬∑liciti 5.000 mili¬≠ons d‚Äôeuros per a Cata¬≠lu¬≠nya, l‚Äôequi¬≠va¬≠lent al 2% del PIB catal√†.

Torra li demana que res¬≠pon¬≠gui la seva petici√≥ ‚Äúde forma pri¬≠o¬≠rit√†ria, ate¬≠nent la urgent neces¬≠si¬≠tat de dis¬≠po¬≠sar de recur¬≠sos‚ÄĚ, i li comu¬≠nica que s‚Äôha posat en con¬≠tacte amb Regling indi¬≠cant-li les inten¬≠ci¬≠ons de la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat.

La carta a Regling reco¬≠neix que nom√©s els estats poden acce¬≠dir als fons direc¬≠ta¬≠ment, per√≤ l‚Äôinforma que ha ins¬≠tat el govern espa¬≠nyol a dema¬≠nar 5 mili¬≠ons d‚Äôeuros per a Cata¬≠lu¬≠nya. Un pr√©stec que per¬≠metr√† ‚Äútre¬≠ba¬≠llar en la imme¬≠di¬≠ata recu¬≠pe¬≠raci√≥ de l‚Äôeco¬≠no¬≠mia i reduir l‚Äôimpacte de la crisi en les empre¬≠ses, enti¬≠tats i ciu¬≠ta¬≠dans‚ÄĚ.

El pre¬≠si¬≠dent de la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat apro¬≠fita per lloar les ‚Äúpol√≠tiques keye¬≠si¬≠a¬≠nes‚ÄĚ adop¬≠ta¬≠des per la Uni√≥ Euro¬≠pea per√≤ deplora que els recur¬≠sos no esti¬≠guin dis¬≠po¬≠ni¬≠bles fins l‚Äôany vinent. ‚ÄúLa crisi econ√≤mica exi¬≠geix acci√≥ imme¬≠di¬≠ata. Cata¬≠lu¬≠nya no es pot per¬≠me¬≠tre el luxe d‚Äôespe¬≠rar‚ÄĚ, ha adver¬≠tit.

Informa:ARA.CAT (7-7-2020)

236 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: