TORRA ALERTA: ” O CONFINAMENT TOTAL O CRISI FINS AL JUNY “

El pre¬≠si¬≠dent de la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat, Quim Torra, ha rei¬≠te¬≠rat que cal inten¬≠si¬≠fi¬≠car les mesu¬≠res de con¬≠fi¬≠na¬≠ment per fre¬≠nar els con¬≠ta¬≠gis. Torra ha aler¬≠tat que les pro¬≠jec¬≠ci¬≠ons dels experts no s√≥n bones i ha apun¬≠tat que algu¬≠nes ‚Äúarri¬≠ben a situar el pic a finals d‚Äôabril‚ÄĚ. En aquest sen¬≠tit, Torra ha aler¬≠tat que el con¬≠fi¬≠na¬≠ment es podria allar¬≠gar fins al juny si no es pre¬≠nen mesu¬≠res m√©s res¬≠tric¬≠ti¬≠ves. En aquest marc, creu que ‚Äúcal actuar urgent¬≠ment‚ÄĚ i fa una crida a la res¬≠pon¬≠sa¬≠bi¬≠li¬≠tat. ‚ÄúLes pit¬≠jors pers¬≠pec¬≠ti¬≠ves no poden para¬≠lit¬≠zar-nos‚ÄĚ, ha dit en una reuni√≥ infor¬≠ma¬≠tiva telem√†tica amb els pre¬≠si¬≠dents dels grups par¬≠la¬≠men¬≠ta¬≠ris.

Govern. Generalitat
‚úĒ
@govern
‚Ė∂ÔłŹ #President @QuimTorraiPla: ‚ÄúLes projeccions dels experts no s√≥n bones. Necessitem intensificar les mesures de confinament per frenar els contagis. No √©s el resultat d‚Äôun caprici sin√≥ de les recomanacions dels investigadors cient√≠fics que ens aconsellen‚ÄĚ #Parlament #Covid19

Torra ha comen√ßat la seva com¬≠pa¬≠rei¬≠xen√ßa afir¬≠mant que ‚Äúles dades s√≥n molt pre¬≠o¬≠cu¬≠pants‚ÄĚ i ha afe¬≠git que ‚Äúel ritme de con¬≠tagi √©s alt‚ÄĚ. Ha apun¬≠tat que ‚Äúes comen√ßa a tenir estr√®s a les UCIS‚ÄĚ.

El pre­si­dent ha tor­nat a exi­gir al cap del govern espa­nyol, Pedro Sánchez, que decreti el con­fi­na­ment total el més aviat pos­si­ble, així com el tan­ca­ment de ports i aero­ports. També ha apun­tat que la decla­ració de l’estat d’alarma va impe­dir al govern decre­tar el con­fi­na­ment de Cata­lu­nya.

Torra ha fet una crida a la uni¬≠tat pol√≠tica i al ‚Äúmillor espe¬≠rit del pa√≠s‚ÄĚ per superar la crisi sanit√†ria deri¬≠vada pel coro¬≠na¬≠vi¬≠rus: ‚ÄúPer mi no hi ha colors pol√≠tics ni blocs‚ÄĚ, ha dit durant la seva com¬≠pa¬≠rei¬≠xen√ßa telem√†tica al Par¬≠la¬≠ment, aquest dimarts al mat√≠. El pre¬≠si¬≠dent ha ins¬≠tat la ciu¬≠ta¬≠da¬≠nia a man¬≠te¬≠nir la ‚Äúgene¬≠ro¬≠si¬≠tat i soli¬≠da¬≠ri¬≠tat‚ÄĚ, i a seguir ‚Äúcol¬∑labo¬≠rant i ser exi¬≠gents amb res¬≠pecte i entesa‚ÄĚ per ges¬≠ti¬≠o¬≠nar l‚Äôemerg√®ncia sanit√†ria. Torra ha tor¬≠nat a recla¬≠mar a l‚ÄôEstat el con¬≠fi¬≠na¬≠ment total; una renda garan¬≠tida b√†sica i uni¬≠ver¬≠sal; suport a les Pimes, aut√≤noms i empre¬≠ses amb cr√®dits i liqui¬≠di¬≠tat; una sus¬≠pensi√≥ de paga¬≠ments d‚Äôimpos¬≠tos, llo¬≠guers i sub¬≠mi¬≠nis¬≠tra¬≠ments; i refor√ßar el sis¬≠tema sani¬≠tari.

A l‚Äôinici de la seva com¬≠pa¬≠rei¬≠xen√ßa Torra ja ha adver¬≠tit que dema¬≠nava a les for¬≠ma¬≠ci¬≠ons par¬≠la¬≠ment√†ries -que inter¬≠ve¬≠nen a con¬≠ti¬≠nu¬≠aci√≥ a trav√©s dels pre¬≠si¬≠dents de grup- una ‚Äúacti¬≠tud cons¬≠truc¬≠tiva i pro¬≠po¬≠si¬≠tiva‚ÄĚ, a m√©s de ‚Äúdei¬≠xar de banda la batussa pol√≠tica‚ÄĚ i ‚Äútre¬≠ba¬≠llar con¬≠jun¬≠ta¬≠ment per sal¬≠var vides‚ÄĚ.

El cap del Govern tamb√© ha subrat¬≠llat que el pro¬≠blema no √©s ni pol√≠tic ni ideol√≤gic, ni de fron¬≠te¬≠res ni ban¬≠de¬≠res: ‚ÄúProu demag√≤gia!‚ÄĚ, ha excla¬≠mat. Torra ha insis¬≠tit en el con¬≠fi¬≠na¬≠ment total i ha afe¬≠git que si arriba algun informe d‚Äôexperts que demana alguna altra via, la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat l‚Äôestu¬≠diar√†.

De moment, per√≤, el pre¬≠si¬≠dent ha cons¬≠ta¬≠tat que els experts i cient√≠fics insis¬≠tei¬≠xen que el con¬≠fi¬≠na¬≠ment total √©s la ‚Äúmillor soluci√≥‚ÄĚ. ‚ÄúFem-ho junts‚ÄĚ, ha recla¬≠mat Torra.

El pic a finals d’abril

El Depar¬≠ta¬≠ment de Salut t√© a sobre de la taula diver¬≠sos infor¬≠mes amb ‚Äúm√ļlti¬≠ples esce¬≠na¬≠ris‚ÄĚ, segons han con¬≠fir¬≠mat fonts de la con¬≠se¬≠lle¬≠ria, que can¬≠vien ‚Äúcada dia‚ÄĚ. Un d‚Äôaquests esce¬≠na¬≠ris √©s que el pic de con¬≠ta¬≠gis de covid-19 arribi a Cata¬≠lu¬≠nya a finals d‚Äôabril, i que en aquest cas situa fins al juny el man¬≠te¬≠ni¬≠ment del con¬≠fi¬≠na¬≠ment. En con¬≠cret, situa el pic entre el 24 i el 28 d‚Äôabril.

Segons l’informe avançat per Vilaweb, un cop es doble­gui la corba a finals d’abril, caldrà man­te­nir les mesu­res de con­tenció per evi­tar que hi hagi una segona onada de con­ta­gis. El docu­ment pre­veu que a par­tir del cap de set­mana vinent es comen­cin a notar els efec­tes del con­fi­na­ment, de manera que s’alen­teixi l’aug­ment de posi­tius. Si això es pro­du­eix, el pic arri­ba­ria el dia 24 i, si no, s’endar­re­ri­ria fins el dia 28.

Informa:ARA.CAT (25-3-2020)

228 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: