TORRA, ANY 1: ” CAL APROVAR ELS PRESSUPOSTOS PER RESPONSABILITAT “

Torra ha resu¬≠mit el balan√ß del seu pri¬≠mer any com a pre¬≠si¬≠dent en dues expres¬≠si¬≠ons: ‚Äúposar el pa√≠s en marxa‚ÄĚ i ‚Äúposar-lo a punt‚ÄĚ, despr√©s de reac¬≠ti¬≠var les ins¬≠ti¬≠tu¬≠ci¬≠ons sus¬≠pe¬≠ses per l‚Äôapli¬≠caci√≥ de l‚Äôarti¬≠cle 155 de la Cons¬≠ti¬≠tuci√≥. El cap del Govern ha subrat¬≠llat que aquest proc√©s ha estat ‚Äúm√®rit‚ÄĚ de la soci¬≠e¬≠tat cata¬≠lana, de tots els agents soci¬≠als i econ√≤mics, alhora que ha denun¬≠ciat que la ‚Äúrepressi√≥‚ÄĚ i la judi¬≠ci¬≠a¬≠lit¬≠zaci√≥ de la pol√≠tica no ha ces¬≠sat.

El pre¬≠si¬≠dent tamb√© ha cri¬≠ti¬≠cat que l‚ÄôEstat con¬≠ti¬≠nua sense com¬≠plir fis¬≠cal¬≠ment amb Cata¬≠lu¬≠nya, alhora que ha recri¬≠mi¬≠nat a l‚Äôopo¬≠sici√≥ que no reclami al govern espa¬≠nyol aques¬≠tes man¬≠can¬≠ces: ‚ÄúHau¬≠ria de ser una recla¬≠maci√≥ de tot l‚Äôhemi¬≠ci¬≠cle‚ÄĚ, ha opi¬≠nat.

Diàleg amb Madrid

Aix√≠ mateix, Torra ha res¬≠sal¬≠tat que el pa√≠s nom√©s es pot ges¬≠ti¬≠o¬≠nar amb di√†leg perqu√® Cata¬≠lu¬≠nya ‚Äú√©s un pa√≠s de pacte i con¬≠sen¬≠sos‚ÄĚ. La mateixa f√≥rmula que defensa per apli¬≠car arreu del ter¬≠ri¬≠tori, Torra la con¬≠ti¬≠nua recla¬≠mant per a la relaci√≥ amb Madrid: ‚ÄúNosal¬≠tres hem dia¬≠lo¬≠gat des del pri¬≠mer moment i no som els qui ens hem aixe¬≠cat de la taula‚ÄĚ, ha con¬≠ti¬≠nuat.

En aquesta l√≠nia, el cap de l‚Äôexe¬≠cu¬≠tiu ha tor¬≠nat a dema¬≠nar al can¬≠di¬≠dat a la pre¬≠sid√®ncia del govern espa¬≠nyol, Pedro S√°nchez, que s‚Äôobri a nego¬≠ciar la soluci√≥ del que √©s un ‚Äúpro¬≠blema democr√†tic‚ÄĚ, i per res¬≠pecte ‚Äúescru¬≠pol√≥s‚ÄĚ al que la ciu¬≠ta¬≠da¬≠nia cata¬≠lana ha votat el 28-A i el 26-M.

Pel que fa als pres¬≠su¬≠pos¬≠tos, Torra ha tor¬≠nat a obrir la porta als grups par¬≠la¬≠men¬≠ta¬≠ris per abor¬≠dar una nova nego¬≠ci¬≠aci√≥, un cop clos el cicle elec¬≠to¬≠ral. ‚ÄúA veure si tenim el suport per tirar-los enda¬≠vant‚ÄĚ, ha apun¬≠tat el pre¬≠si¬≠dent. Final¬≠ment, el cap del Govern ha avan√ßat que en les pro¬≠pe¬≠res set¬≠ma¬≠nes el pre¬≠si¬≠dent del F√≤rum C√≠vic i Social pel Debat Cons¬≠ti¬≠tu¬≠ent, Llu√≠s Llach, expo¬≠sar√† les seg√ľents fases del debat.

‚ÄúCan¬≠viar el rumb‚ÄĚ

A la r√®plica, Torra ha res¬≠post els grups par¬≠la¬≠men¬≠ta¬≠ris. Cal des¬≠ta¬≠car que el pre¬≠si¬≠dent ha dit que ha fet seves les √ļlti¬≠mes parau¬≠les de la CUP-CC, quan la dipu¬≠tada Maria Sir¬≠vent ha dit que encara s‚Äôest√† a temps de ‚Äúcan¬≠viar el rumb‚ÄĚ i fer pas¬≠ses cap a l‚Äôauto¬≠de¬≠ter¬≠mi¬≠naci√≥. Aix√≠, Torra ha recu¬≠pe¬≠rat una frase de Mar¬≠tin Lut¬≠her King per asse¬≠ve¬≠rar que ara cal fer ‚Äúall√≤ cor¬≠recte‚ÄĚ, i ha empla√ßat els dipu¬≠tats sobi¬≠ra¬≠nis¬≠tes a seguir-lo.

En aquesta l√≠nia, Torra ha remar¬≠cat la import√†ncia de retro¬≠bar la uni¬≠tat de cara a la reacci√≥ a una pos¬≠si¬≠ble sent√®ncia con¬≠dem¬≠nat√≤ria al judici de l‚Äô1-O: ‚ÄúHo veig vital, no podrem fer-hi front si no tenim la uni¬≠tat estrat√®gica‚ÄĚ. El pre¬≠si¬≠dent ha asse¬≠ve¬≠rat que cal una con¬≠jura per tre¬≠nar altra vegada el ‚Äúfil‚ÄĚ de l‚Äô1-O: ‚ÄúFar√© tots els esfor√ßos perqu√® sigui pos¬≠si¬≠ble, estic obert a totes les pro¬≠pos¬≠tes que se‚Äôm facin. Demano que tots ple¬≠gats tro¬≠bem i esti¬≠guem a l‚Äôal√ßada del moment‚ÄĚ, ha concl√≤s.

 

319 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: