TORRA DEMANA A TORRENT QUE CESSI EL SECRETARI GENERAL PER DESOBEIR

El pre¬≠si¬≠dent de la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat, Quim Torra, ha dema¬≠nat al pre¬≠si¬≠dent del Par¬≠la¬≠ment, Roger Tor¬≠rent, el ces¬≠sa¬≠ment del secre¬≠tari gene¬≠ral de la cam¬≠bra. Per a Torra, Xavier Muro t√© ‚Äúel deure d‚Äôobeir el ple‚ÄĚ i si no ho fa ha apun¬≠tat que Tor¬≠rent ‚Äút√© el deure de ces¬≠sar-lo‚ÄĚ.

A trav√©s d‚Äôun mis¬≠satge a Twit¬≠ter, el pre¬≠si¬≠dent de la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat tamb√© ha empla√ßat a Tor¬≠rent i a la Mesa del Par¬≠la¬≠ment a ‚Äúassu¬≠mir la res¬≠pon¬≠sa¬≠bi¬≠li¬≠tat‚ÄĚ de publi¬≠car les reso¬≠lu¬≠ci¬≠ons sobre la monar¬≠quia, que s‚Äôhan publi¬≠cat muti¬≠la¬≠des al BOPC per no con¬≠tra¬≠ve¬≠nir el Tri¬≠bu¬≠nal Cons¬≠ti¬≠tu¬≠ci¬≠o¬≠nal.

Muro ha argu¬≠men¬≠tat que ha d‚Äô‚Äúimpe¬≠dir o para¬≠lit¬≠zar qual¬≠se¬≠vol actu¬≠aci√≥ jur√≠dica o mate¬≠rial‚ÄĚ que pugui supo¬≠sar l‚Äôincom¬≠pli¬≠ment de les sent√®ncies del TC.

Torra també s’ha quei­xat que amb la publi­cació incom­pleta de les reso­lu­ci­ons apro­va­des pel ple es repe­teix una situ­ació simi­lar a quan se li va reti­rar la con­dició de dipu­tat. En aque­lla ocasió Muro va orde­nar reti­rar-li l’acta de dipu­tat.

Per la seva banda, JxCat ha recla¬≠mat al pre¬≠si¬≠dent del Par¬≠la¬≠ment, Roger Tor¬≠rent, que reclami al Secre¬≠tari Gene¬≠ral del Par¬≠la¬≠ment la publi¬≠caci√≥ √≠nte¬≠gra de la reso¬≠luci√≥ adop¬≠tada diven¬≠dres pas¬≠sat per la cam¬≠bra. JxCat tamb√© reclama Tor¬≠rent que en el sup√≤sit que els ser¬≠veis de la Cam¬≠bra es neguin a publi¬≠car el text √≠nte¬≠gre de la reso¬≠luci√≥, que pro¬≠ce¬≠deixi al ces¬≠sa¬≠ment del Secre¬≠tari Gene¬≠ral de la cam¬≠bra, Xavier Muro, ja que no hi ha cap ‚Äúpre¬≠cepte del Regla¬≠ment que ator¬≠gui al Secre¬≠tari Gene¬≠ral la, potes¬≠tat d‚Äôalte¬≠rar o cen¬≠su¬≠rar els acords del ple‚ÄĚ.
Informa:ELNACIONAL.CAT (10-8-2020)

238 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: