TORRA DESCARTA LES ELECCIONS EL 2020

El pre¬≠si¬≠dent del Govern, Quim Torra, ha allu¬≠nyat les elec¬≠ci¬≠ons de l‚Äôhoritz√≥ pol√≠tic imme¬≠diat i ha remar¬≠cat que no repe¬≠tir√† com a can¬≠di¬≠dat a la pre¬≠sid√®ncia de la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat. I √©s que, segons ha asse¬≠gu¬≠rat a El M√≥n a RAC1: ‚ÄúNo tinc cap intenci√≥ de con¬≠vo¬≠car elec¬≠ci¬≠ons. Vivim uns temps que les coses tam¬≠poc depe¬≠nen exclu¬≠si¬≠va¬≠ment del dit del pre¬≠si¬≠dent, sin√≥ tamb√© dels entorns i de les situ¬≠a¬≠ci¬≠ons. Avui des¬≠carto com¬≠ple¬≠ta¬≠ment qual¬≠se¬≠vol avan√ßament elec¬≠to¬≠ral‚ÄĚ.

Aix√≠ doncs, el pre¬≠si¬≠dent ha expli¬≠cat que ahir a Water¬≠loo no es va par¬≠lar d‚Äôavan√ßar les elec¬≠ci¬≠ons. ‚ÄúVam par¬≠lar sobre com cul¬≠mi¬≠nem el proc√©s d‚Äôinde¬≠pend√®ncia i com posem con¬≠tra les cor¬≠des a l‚ÄôEstat espa¬≠nyol‚ÄĚ, ha indi¬≠cat.

El pre¬≠si¬≠dent de la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat ha rei¬≠te¬≠rat la seva volun¬≠tat de no pre¬≠sen¬≠tar-se com a can¬≠di¬≠dat a les elec¬≠ci¬≠ons i ha argu¬≠men¬≠tat que t√© una ‚Äúfeina con¬≠creta d‚Äôavan√ßar per cul¬≠mi¬≠nar el proc√©s d‚Äôinde¬≠pend√®ncia‚ÄĚ.

‚ÄúMen¬≠tre jo cre¬≠gui que ser¬≠veixo per poder avan√ßar, seguir√©‚ÄĚ, ha afe¬≠git tot negant que en algun moment s‚Äôhagi plan¬≠te¬≠jat dimi¬≠tir com a pre¬≠si¬≠dent de la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat.

D‚Äôaltra banda, Torra ha adm√®s que l‚Äôinde¬≠pen¬≠den¬≠tisme no ha estat capa√ß de tra¬≠duir els con¬≠sen¬≠sos en ‚Äúacci¬≠ons con¬≠cre¬≠tes‚ÄĚ despr√©s de la sent√®ncia del proc√©s i ho ha atribu√Įt, en part, al fet que ‚Äútot¬≠hom es mira molt de re√ľll‚ÄĚ.

Al seu enten¬≠dre, ‚Äúels par¬≠tits inde¬≠pen¬≠den¬≠tis¬≠tes arri¬≠bem a con¬≠sen¬≠sos alts per√≤ despr√©s no els tradu√Įm en acci¬≠ons con¬≠cre¬≠tes‚ÄĚ. En aquest sen¬≠tit, ha afe¬≠git que el pri¬≠mer que est√† dece¬≠but √©s ell.

A m√©s, ha vol¬≠gut subrat¬≠llar, res¬≠pecte a les decla¬≠ra¬≠ci¬≠ons de direc¬≠tius empre¬≠sa¬≠ri¬≠als cr√≠tics amb les pro¬≠tes¬≠tes ciu¬≠ta¬≠da¬≠nes , que no s√≥n aques¬≠tes les que alte¬≠ren l‚Äôeco¬≠no¬≠mia. ‚ÄúEl que altera l‚Äôeco¬≠no¬≠mia pro¬≠duc¬≠tiva d‚Äôaquest pa√≠s √©s que aca¬≠ben de sor¬≠tir 44 mili¬≠ons d‚Äôeuros cap a Madrid i que no tor¬≠na¬≠ran‚ÄĚ, ha sen¬≠ten¬≠ciat.

Final¬≠ment, pel que fa a la inves¬≠ti¬≠dura de Pedro S√°nchez, ha rei¬≠te¬≠rat que en aquests moments ‚Äú√©s evi¬≠dent que vota¬≠ria ‚Äėno‚Äô a la inves¬≠ti¬≠dura‚ÄĚ i ha con¬≠di¬≠ci¬≠o¬≠nat un canvi de vot a par¬≠lar dels con¬≠tin¬≠guts d‚Äôuna taula de nego¬≠ci¬≠aci√≥.

En la seva opini√≥, el pre¬≠a¬≠cord entre PSOE i Uni¬≠des Podem no suposa ‚Äúcap aven√ß‚ÄĚ i ha ins¬≠tat el par¬≠tit de Pablo Igle¬≠sias a posar sobre la taula del Con¬≠sell de Minis¬≠tres el que ha defen¬≠sat fins ara sobre Cata¬≠lu¬≠nya. ‚ÄúPot sem¬≠blar interes¬≠sant aquest govern per√≤ volem con¬≠cre¬≠ci¬≠ons‚ÄĚ, ha resu¬≠mit.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (21-11-2019)

233 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: