TORRA:” INTENTEN CONSTRUIR UN RELAT DE VIOLÈNCIA ABANS DE LES SENTÈNCIES “

El pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra, ha afir­mat que l’estat espa­nyol està inten­tant tor­nar a cons­truir un relat de violència abans de les sen­ten­cies i con­clou que “no ho acon­se­gui­ran”. A través d’un mis­satge al seu compte de Twit­ter , Torra lamenta que la “repressió” con­tinuï sent l’única res­posta de l’estat espa­nyol i referma que el movi­ment inde­pen­den­tista “és i serà sem­pre pacífic”. Segons la Guàrdia Civil, s’han detin­gut nou mem­bres dels CDR que “podrien estar pre­pa­rats per fer acci­ons vio­len­tes” i explica que s’ha loca­lit­zat mate­rial i substàncies “sus­cep­ti­bles” de ser uti­lit­za­des per fabri­car arte­fac­tes “a l’espera de la con­fir­mació dels espe­ci­a­lis­tes”. Estan sent inves­ti­gats per delic­tes de rebel·lió, ter­ro­risme i tinença d’explo­sius, segons ha infor­mat la fis­ca­lia de l’Audiència Naci­o­nal.

La repressió con­ti­nua sent l’única res­posta de l’estat espa­nyol. Estan inten­tant tor­nar a cons­truir un relat de violència abans de les sentències. No ho acon­se­gui­ran. El movi­ment inde­pen­den­tista és i serà sem­pre pacífic.

— Quim Torra i Pla (@Quim­Tor­rai­Pla) Sep­tem­ber 23, 2019
NOTÍCIES RELACIONADES

PUIGDEMONT: “PRIMER DETENEN I DESPRÉS BUSQUEN PROVES ”

L’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont creu que les detencions de membres dels CDR acusats de planejar presumptament accions violentes formen part del “relat” en què considera que “s’ha convertit la democràcia espanyola”. “Primer detenen i després busquen proves que no aguanten cap de les greus acusacions”, ha apuntat Puigdemont a través d’una piulada. L’expresident recorda els precedents de l’Adrià i la Tamara Carrasco, a qui es van retirar els càrrecs més greus després d’haver-los detingut o intentat detenir per suposats delictes de terrorisme. En una altra piulada, l’expresident de la Generalitat ha assegurat les detencions als membres dels CDR formen part d’una “fabricació de casos de terrorisme” davant un independentisme que “no ha caigut mai en les provocacions”.

“Ni així: serens i ferms, que és el que els treu de polleguera”, ha assenyalat Puigdemont, que ha defensat que “la resposta a la repressió és la llibertat”.
Informa:LAREPUBLICA.CAT I AVUI.CAT (23-9-2019)

247 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: