TORRA RECLAMA A S√ĀNCHEZ 15.000 MLIONS D’EUROS PEL COVID-19

El pre¬≠si¬≠dent de la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat, Quim Torra, recla¬≠mar√† a l‚ÄôEstat que faci¬≠liti 15.000 mili¬≠ons d‚Äôeuros perqu√® Cata¬≠lu¬≠nya pugui fer front a ‚Äúl‚Äôemerg√®ncia econ√≤mica‚ÄĚ deri¬≠vada de la pand√®mia de Covid-19.

El cap del govern català ho ha anun­ciat aquest diven­dres durant una visita al Mas­nou, on ha expli­cat que apro­fi­tarà la reunió de pre­si­dents autonòmics de diu­menge per trans­me­tre aquesta petició for­mal­ment a Pedro Sánchez.

Aquests 15.000 mili¬≠ons d‚Äôeuros es des¬≠glos¬≠sen en qua¬≠tre par¬≠ti¬≠des. El pre¬≠si¬≠dent ha deta¬≠llat que 5.000 mili¬≠ons d‚Äôeuros hau¬≠rien de venir de l‚ÄôEstat per sufra¬≠gar els ‚Äúcos¬≠tos sani¬≠ta¬≠ris‚ÄĚ que la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat ha assu¬≠mit durant la pand√®mia.

A m√©s, ins¬≠tar√† S√°nchez a dema¬≠nar, ‚Äúen nom de Cata¬≠lu¬≠nya‚ÄĚ, a la Uni√≥ Euro¬≠pea 5.000 mili¬≠ons d‚Äôeuros m√©s, a trav√©s dels Meca¬≠nis¬≠mes Euro¬≠peus d‚ÄôEsta¬≠bi¬≠li¬≠tat (MEDE), a un 0,1%.

Si el govern espa¬≠nyol accept√©s rela¬≠xar l‚Äôobjec¬≠tiu d√®ficit per a les comu¬≠ni¬≠tats aut√≤nomes l‚Äôexe¬≠cu¬≠tiu catal√† podria assu¬≠mir 2.500 mili¬≠ons d‚Äôeuros m√©s. Per arri¬≠bar-hi, cal¬≠dria aug¬≠men¬≠tar el l√≠mit ‚Äúcom a m√≠nim a l‚Äô1%‚ÄĚ. I √©s que segons Torra, el 0,2% pre¬≠vist ara √©s ‚Äúabso¬≠lu¬≠ta¬≠ment insu¬≠fi¬≠ci¬≠ent‚ÄĚ.

Els fons res¬≠tants pro¬≠ce¬≠di¬≠rien d‚Äô‚Äúalli¬≠be¬≠rar‚ÄĚ els roma¬≠nents i super√†vits dels ajun¬≠ta¬≠ments, cosa que per¬≠me¬≠tria des¬≠blo¬≠que¬≠jar 2.500 mili¬≠ons m√©s perqu√® ‚Äúno es que¬≠din als bancs‚ÄĚ.

Torra ha aler¬≠tat que ‚Äúens tro¬≠bem davant d‚Äôuna aut√®ntica emerg√®ncia econ√≤mica‚ÄĚ i con¬≠si¬≠dera que ‚Äú√©s hora de mobi¬≠lit¬≠zar tots els recur¬≠sos pos¬≠si¬≠bles‚ÄĚ

Segons ell, aquests 15.000 mili¬≠ons que rei¬≠vin¬≠dica per a Cata¬≠lu¬≠nya ‚Äús√≥n f√†cils d‚Äôacon¬≠se¬≠guir‚ÄĚ i nom√©s depe¬≠nen del ‚Äús√≠‚ÄĚ del govern esta¬≠tal, al qual ha acu¬≠sat d‚Äôanar ‚Äútard i lent‚ÄĚ en la seva res¬≠posta a la crisi. Torra ha asse¬≠gu¬≠rat que ‚Äús√≥n molts els pre¬≠si¬≠dents de comu¬≠ni¬≠tats aut√≤nomes que li estan dema¬≠nant el mateix‚ÄĚ: m√©s recur¬≠sos, m√©s capa¬≠ci¬≠tat d‚Äôendeu¬≠ta¬≠ment i alli¬≠be¬≠rar els roma¬≠nents dels ajun¬≠ta¬≠ments.

Torra ha fet aques­tes mani­fes­ta­ci­ons durant la visita els ter­renys on s’està cons­truint una pro­moció de 36 habi­tat­ges de llo­guer asse­qui­ble per a gent gran al Mas­nou (Maresme), al cos­tat del con­se­ller de Ter­ri­tori i Sos­te­ni­bi­li­tat, Damià Cal­vet.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (5-6-2020)

291 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: