TORRA RECUSA EL PRESIDENT DEL TSJC PER LA SEVA “FLAGANT FALTA D’IMPARCIALITAT”

‚ÄúEstem davant d‚Äôun cas fla¬≠grant de falta d‚Äôimpar¬≠ci¬≠a¬≠li¬≠tat‚ÄĚ. Aix√≠ s‚Äôexpressa la defensa del pre¬≠si¬≠dent de la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat, Quim Torra, per dema¬≠nar la recu¬≠saci√≥ del pre¬≠si¬≠dent del Tri¬≠bu¬≠nal Supe¬≠rior de Just√≠cia de Cata¬≠lu¬≠nya (TSJC), Jes√ļs Mar√≠a Bar¬≠ri¬≠en¬≠tos, en el judici que se cele¬≠brar√† con¬≠tra Torra el 25 i 26 de setem¬≠bre per un delicte de deso¬≠bedi√®ncia a les reso¬≠lu¬≠ci¬≠ons de la Junta Elec¬≠to¬≠ral Cen¬≠tral sobre els lla√ßos grocs. L‚Äôescrit argu¬≠menta que Bar¬≠ri¬≠en¬≠tos ‚Äús‚Äôha posi¬≠ci¬≠o¬≠nat sobre els pre¬≠sos pol√≠tics, sobre la supo¬≠sada neu¬≠tra¬≠li¬≠tat dels espais p√ļblics, sobre els lla√ßos grocs, sobre la reso¬≠luci√≥ de la JEC i fins i tot sobre la ide¬≠o¬≠lo¬≠gia i posi¬≠ci¬≠o¬≠na¬≠ment pol√≠tic‚ÄĚ del pre¬≠si¬≠dent de la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat. ‚Äú√Čs dif√≠cil ima¬≠gi¬≠nar una major falta d‚Äôimpar¬≠ci¬≠a¬≠li¬≠tat que la que con¬≠corre en el recu¬≠sat‚ÄĚ, con¬≠clou.

La defensa recull en el seu escrit dife¬≠rents mos¬≠tres de decla¬≠ra¬≠ci¬≠ons de Bar¬≠ri¬≠en¬≠tos que acre¬≠di¬≠ten, diu, ‚Äúque no nom√©s t√© una postura pol√≠tica dia¬≠me¬≠tral¬≠ment opo¬≠sada‚ÄĚ a la de Torra, sin√≥ que a m√©s ‚Äúl‚Äôexpressa com expressa la seva opini√≥ sobre fets nucle¬≠ars del pre¬≠sent pro¬≠ce¬≠di¬≠ment, que s√≥n la base per afir¬≠mar la seva abso¬≠luta falta d‚Äôimpar¬≠ci¬≠a¬≠li¬≠tat objec¬≠tiva i sub¬≠jec¬≠tiva‚ÄĚ.

Con¬≠si¬≠dera abso¬≠lu¬≠ta¬≠ment leg√≠tim que tin¬≠gui la seva opini√≥ pol√≠tica i ide¬≠o¬≠lo¬≠gia, per√≤ adver¬≠teix que ‚Äúen una soci¬≠e¬≠tat democr√†tic el que s‚Äôexi¬≠geix d‚Äôun jutge √©s que la mateixa no es faci p√ļblica‚ÄĚ, ja que ‚Äúaix√≤ afecta la imatge d‚Äôimpar¬≠ci¬≠a¬≠li¬≠tat que ha de tenir tota per¬≠sona cri¬≠dada a enju¬≠di¬≠ciar‚ÄĚ. En aquest cas con¬≠cret, con¬≠ti¬≠nua l‚Äôescrit, ‚Äúla seva opini√≥ va des¬≠bor¬≠dar l‚Äôesfera ins¬≠ti¬≠tu¬≠ci¬≠o¬≠nal‚ÄĚ, ja que Bar¬≠ri¬≠en¬≠tos ‚Äúha rebut¬≠jat amb espe¬≠cial con¬≠tund√®ncia totes les tesis sobre l‚Äôexhi¬≠bici√≥ de s√≠mbols que tenen a veure amb la soli¬≠da¬≠ri¬≠tat i suport als pre¬≠sos pol√≠tics aix√≠ com les ban¬≠de¬≠res este¬≠la¬≠des‚ÄĚ, objecte del judici del 25 i 26 de setem¬≠bre.

‚ÄúEl que s‚Äôespera en una soci¬≠e¬≠tat democr√†tica √©s que els jut¬≠ges no exte¬≠ri¬≠o¬≠rit¬≠zin la seva visi√≥ de temes sobre els que s‚Äôhan de pro¬≠nun¬≠ciar despr√©s en un judici oral‚ÄĚ, con¬≠clou la defensa, que subrat¬≠lla que ‚Äúno nom√©s s‚Äôha per¬≠dut la impar¬≠ci¬≠a¬≠li¬≠tat obli¬≠gada, sin√≥ igual¬≠ment la m√©s m√≠nima prud√®ncia‚ÄĚ, ja que resul¬≠tava evi¬≠dent que seria el TSJC qui aca¬≠ba¬≠ria jut¬≠jant Torra si els fets pels quals se l‚Äôacusa de deso¬≠bedi√®ncia arri¬≠ba¬≠ven als jut¬≠jats.

La petici√≥ de recu¬≠saci√≥ tamb√© recorda que Bar¬≠ri¬≠en¬≠tos va aban¬≠do¬≠nar un acte perqu√® el pre¬≠si¬≠dent del Par¬≠la¬≠ment va par¬≠lar de pre¬≠sos pol√≠tics, i iro¬≠nitza sobre si ara tamb√© aban¬≠do¬≠nar√† la sala quan se‚Äôn parli durant el judici, o b√© ‚Äúsilen¬≠ciar√† o expul¬≠sar√† els lle¬≠trats defen¬≠sors‚ÄĚ.

Si Bar¬≠ri¬≠en¬≠tos pre¬≠si¬≠deix el judici, acaba, ‚Äúaquest nom√©s ser¬≠vir√† per alte¬≠rar i adul¬≠te¬≠rar la rea¬≠li¬≠tat pol√≠tica cata¬≠lana, per√≤ mai resis¬≠tir√† ni el pas del temps ni el pes dels recur¬≠sos‚ÄĚ.

L’inci­dent de recu­sació dona un altre argu­ment per apar­tar Bar­ri­en­tos, amb l’argu­ment que va par­ti­ci­par en l’acte d’admissió a tràmit de la que­re­lla, el que ja denota, segons la defensa, un posi­ci­o­na­ment previ sobre els fets.
Informa:
ELPUNTAVUI.CAT (9-9-2019)

310 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: