TORRA VOL 4.000 MILIONS I DIU NO A L’ALARMA SENSE TORNAR LES COMPET√ąNCIES

El pre¬≠si¬≠dent de la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat, Quim Torra, ha dit al pre¬≠si¬≠dent espa¬≠nyol, Pedro S√°nchez, que s‚Äôopo¬≠sar√† a la pr√≤rroga de l‚Äôestat d‚Äôalarma fins que Cata¬≠lu¬≠nya no recu¬≠peri ‚Äútotes les com¬≠pet√®ncies‚ÄĚ. Aix√≠ li ha tras¬≠lla¬≠dat durant la reuni√≥ del cap de l‚Äôexe¬≠cu¬≠tiu espa¬≠nyol i els pre¬≠si¬≠dents auton√≤mics d‚Äôaquest diu¬≠menge. ‚ÄúCata¬≠lu¬≠nya porta ges¬≠ti¬≠o¬≠nant la seva sani¬≠tat des de fa 37 anys. Conei¬≠xem per¬≠fec¬≠ta¬≠ment com volem ges¬≠ti¬≠o¬≠nar aques¬≠tes com¬≠pet√®ncies i cre¬≠iem que l‚Äôauto¬≠ri¬≠tat com¬≠pe¬≠tent hem de ser nosal¬≠tres‚ÄĚ, ha defen¬≠sat. D‚Äôaltra banda, ha anun¬≠ciat una recla¬≠maci√≥ con¬≠junta a l‚ÄôEstat pels impa¬≠ga¬≠ments de les pres¬≠ta¬≠ci¬≠ons d‚ÄôERTO, ha recla¬≠mat els 4.000 mili¬≠ons de cost extra¬≠or¬≠di¬≠nari per a Cata¬≠lu¬≠nya per la covid i ha insis¬≠tit en la neces¬≠si¬≠tat de poder fer m√©s d√®ficit.

Segons fonts del Govern, Torra ha cen­trat la seva inter­venció en els àmbits de la salut, l’eco­no­mia i l’emergència social. Pel que fa al pri­mer, ha recla­mat la neces­si­tat que la mas­ca­reta sigui obli­gatòria al car­rer, espe­ci­al­ment tenint en compte la fase de deses­ca­lada en que la cons­ci­en­ci­ació dels hàbits de salut, higi­ene i dis­tan­ci­a­ment social seran molt impor­tants.

En l‚Äôaspecte econ√≤mic, ha subrat¬≠llat que l‚Äôobjec¬≠tiu ha de ser sal¬≠var el m√†xim de llocs de tre¬≠ball pos¬≠si¬≠bles i donar con¬≠fian√ßa als tre¬≠ba¬≠lla¬≠dors. Per aix√≤, ha lamen¬≠tat que hi hagi molts tre¬≠ba¬≠lla¬≠dors que encara no han cobrat les pres¬≠ta¬≠ci¬≠ons dels ERTO i ha anun¬≠ciat que, davant l‚Äô‚ÄĚallau‚ÄĚ de cr√≠tiques i quei¬≠xes, la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat far√† la recla¬≠maci√≥ con¬≠junta a l‚ÄôEstat.

D‚Äôaltra banda, ha recla¬≠mat tots els recur¬≠sos neces¬≠sa¬≠ris per poder afron¬≠tar la crisi pro¬≠vo¬≠cada pel coro¬≠na¬≠vi¬≠rus i per aix√≤ ha recla¬≠mat els 4.000 mili¬≠ons de cost extra¬≠or¬≠di¬≠nari que ha supo¬≠sat la Covid-19 a Cata¬≠lu¬≠nya i aug¬≠men¬≠tar el d√®ficit dels ter¬≠ri¬≠to¬≠ris, que ‚Äúno √©s sufi¬≠ci¬≠ent‚ÄĚ. ‚ÄúHem de fer m√©s d√®ficit i com¬≠par¬≠tir-lo amb l‚ÄôEstat. No pot ser que l‚Äôestat es quedi un per¬≠cen¬≠tatge alt√≠ssim de d√®ficit i nosal¬≠tres ens que¬≠dem sense recur¬≠sos per aten¬≠dre les nos¬≠tres ciu¬≠ta¬≠dans‚ÄĚ, ha des¬≠ta¬≠cat el pre¬≠si¬≠dent, que tamb√© ha dema¬≠nat alli¬≠be¬≠rar els super√†vits dels ajun¬≠ta¬≠ments.

Per √ļltim, ha exi¬≠git que √©s ‚Äúimpres¬≠cin¬≠di¬≠ble‚ÄĚ que s‚Äôaprovi al maig la Renda B√†sica Uni¬≠ver¬≠sal, aix√≠ com el sub¬≠sidi per les per¬≠so¬≠nes que hagin de tre¬≠ba¬≠llar i que tin¬≠guin per¬≠so¬≠nes depen¬≠dents a c√†rrec.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (17-5-2020)

224 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: