TORRA:”VAIG AL JUDICI A ACUSAR L’ESTAT DE VULNERAR ELS DRETS I NO A DEFENSAR-ME “

El pre¬≠si¬≠dent de la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat, Quim Torra, ha avan√ßa que al judici t√© aquest dilluns per un pre¬≠sumpte delicte de deso¬≠bedi√®ncia no anir√† a defen¬≠sar-se ‚Äúde res‚ÄĚ.

El cap de l‚Äôexe¬≠cu¬≠tiu catal√† ha par¬≠ti¬≠ci¬≠pat en un dinar groc amb unes 200 per¬≠so¬≠nes a Bes¬≠can√≥ (Giron√®s), on ha asse¬≠nya¬≠lat que en la seva decla¬≠raci√≥ el que far√† ser√† ‚Äúacu¬≠sar l‚ÄôEstat‚ÄĚ per haver ‚Äúvul¬≠ne¬≠rat‚ÄĚ els seus drets i els de tots els cata¬≠lans. Segons ell, ‚Äújust√≠cia espa¬≠nyola‚ÄĚ s√≥n ter¬≠mes incom¬≠pa¬≠ti¬≠bles i ha recor¬≠dat que ‚Äúles √ļniques not√≠cies espe¬≠ran√ßado¬≠res venen sem¬≠pre d‚ÄôEuropa‚ÄĚ.

El cap del govern catal√† ha cele¬≠brat la ‚Äúres¬≠posta mas¬≠siva‚ÄĚ de la ciu¬≠ta¬≠da¬≠nia a l‚Äôhora de pro¬≠tes¬≠tar per la sent√®ncia. ‚ÄúA mi m‚Äôhau¬≠ria dece¬≠but que no s‚Äôhagu√©s reac¬≠ci¬≠o¬≠nat aquests dies, i s√© que ens far√† ser m√©s forts‚ÄĚ, ha defen¬≠sat.

Judici al pre­si­dent

La Sala Civil i Penal del Tri­bu­nal Supe­rior de Justícia de Cata­lu­nya (TSJC) té pre­vist jut­jar aquest dilluns el pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra, per un delicte de deso­bediència, o sub­sidiària­ment un de dene­gació d’auxili, en no aca­tar ini­ci­al­ment l’ordre de la Junta Elec­to­ral Cen­tral (JEC) de reti­rar una pan­carta amb un llaç groc i a favor dels polítics pre­sos del balcó del Palau de la Gene­ra­li­tat arran de la con­vo­catòria d’elec­ci­ons gene­rals el març pas­sat.

La fis¬≠ca¬≠lia demana un any i vuit mesos d‚Äôinha¬≠bi¬≠li¬≠taci√≥, men¬≠tre que l‚Äôacu¬≠saci√≥ popu¬≠lar, exer¬≠cida per Vox, demana dos anys d‚Äôinha¬≠bi¬≠li¬≠taci√≥. √Čs el pri¬≠mer cop des del res¬≠ta¬≠bli¬≠ment de la democr√†cia que un pre¬≠si¬≠dent de la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat en actiu ser√† jut¬≠jat.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (17-11-2019)

225 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: