UN 61,7% D’ESTRANGERS NO ESPANYOLS DIUEN QUE VOLEN APRENDRE CATALÀ

Els coneixements de català entre la població adulta han crescut lleugerament des de 2013 en les quatre habilitats lingüístiques (entendre, parlar, escriure i llegir), en nombres absoluts i percentualment. S’acosten, doncs, als d’abans del pic migratori (2003-2008). També en creix lleugerament l’ús en nombres absoluts. Són dades de l’ Enquesta d’usos lingüístics de la població 2018 , que revela que el 94,4 % de la població de Catalunya entén el català, el 81,2 % el sap parlar, el 85,5 % el sap llegir i el 65,3 % el sap escriure.

S’observa que creixen més les competències d’escriure i llegir que les de parlar i entendre. Des de 2013, l’habilitat de saber escriure català ha pujat 5 punts, l’equivalent de 400.000 persones; la de llegir-lo augmenta en 3 punts, que són més de 300.000 persones; la competència d’entendre el català ha sumat 128.000 persones, i la de parlar-lo, gairebé 160.000. L’interès per aprendre català continua sent alt, especialment entre els estrangers, que arriba al 61,7 %.

Per atendre aquesta necessitat i satisfer la demanda, el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), adscrit a la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura i format per la Generalitat i 136 ens locals, obre les inscripcions per als cursos de català de tardor tot el mes de setembre i fins a mitjan octubre. Com en el curs 2018-2019, els cursos de català bàsic compten amb avantatges econòmics i ràtios més baixes d’alumnes per afavorir la incorporació i el seguiment de persones sense coneixements de català o amb poques habilitats comunicatives.

Un any de dades positives

La nova oferta de cursos suposarà la consolidació de les tendències favorables a l’aprenentatge del català que s’han donat durant els primers mesos de 2019. El Consorci ha obtingut xifres a l’alça en totes les dades registrades respecte del mateix període en anys anteriors. El nombre d’inscripcions als cursos ha passat de 46.371 a 53.594, un augment del 17,4 % respecte de 2018. Més cursos presencials, que amb 50.248 inscripcions han crescut el 15,5 %, i més cursos en línia, que han arribat a les 3.346 inscripcions (un 17,4 % més).

Un balanç positiu dels primers sis mesos, el mostra el fet que el col·lectiu de persones d’origen estranger accedeixen a l’aprenentatge de la llengua poc després d’arribar a Catalunya. De gener a juny, els estrangers representen el 57,4% de les inscripcions; i entre aquestes persones, un 21,4 % ha arribat a Catalunya els darrers anys. Justament, per atendre part del contingent de població immigrada amb dèficits en alfabetització, el Consorci està pilotant aquest 2019 el nou Curs oral de català Ep! Escolta i parla elaborat amb la Direcció General de Política Lingüística, que s’estendrà al conjunt del territori els primers mesos de 2020.

El Consorci, creat l’any 1989 i que enguany celebra 30 anys, ha ensenyat català a una quarta part de la població immigrada i ha contribuït clarament a incrementar-ne el coneixement amb formació i la creació d’espais d’ús fàcils i amables per practicar-lo, com ara el Voluntariat per la llengua i altres programes de coneixement de l’entorn i la cultura. Ha fet, doncs, una aportació significativa al futur del català, com a instrument de primer ordre d’aplicació de la política lingüística del govern de Catalunya amb els ens locals del país.
Informació:LAVANGUARDIA.COM (7-9-2019)

N.de la R.
No dubto de la bona disposició del Consorci per la Normalitització del Català per injectar optimisme a la situació de la llengua.Però la realitat és la que és i ben lluny d’aquestes xifres que ens volen demostrar.Que un 61,7% d’estrangers fora d’Espanya–uso el terme estrangers en el sentit purament lingüístic–vulguin aprendre català no deixa de ser una “boutade”.Si més no jo no els sé trobar enlloc. Deu ser que jo perdo facultats…

345 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: