UN SOCORRISTA PERSEGUEIX UNA BANYISTA AL CRIT DE “!SINVERGUËNZA! !EN CASTELLANO! ! QUE NO TIENE VERGÜENZA ! “

El 1r d’agost, a la platja de la Fossa de Calp, al País Valencià, les fonts per a rentar-se els peus no funcionaven i la senyora Paula ho va comentar al socorrista, qui li va respondre en un to violent: «¡En castellano, señora!». Paula li va explicar el seu dret a parlar la llengua pròpia del País Valencià, va considerar que el socorrista era un maleducat i se’n va anar. No obstant això, el socorrista va seguir la banyista i li va continuar cridant: «¡Sinvergüenza! ¡En castellano! ¡Que no tiene vergüenza!».

La Plataforma per la Llengua ha presentat una reclamació davant l’Oficina de Drets Lingüístics del País Valencià per l’actitud del socorrista i ha demanat a l’Ajuntament de Calp que apliqui una sanció d’acord amb el contracte de l’empresa concessionària del servei. Cal recordar que l’ús normal del català està reconegut per l’Estatut d’Autonomia del País Valencià i per la Llei 4/1983 d’Ús i Ensenyament del Valencià, que proclama el català com a «llengua pròpia de la Comunitat Valenciana» i, per tant, també de l’administració local.

A més, l’article 28 de la Llei 4/1983 determina que els ens públics, entre els quals cal incloure l’Ajuntament de Calp, han de fomentar l’ús del català en totes les activitats administratives dels òrgans dependents de l’administració. Cal destacar que el català és la llengua pròpia i tradicional de Calp i la llengua utilitzada per molts dels seus veïns (per bé que la majoria de residents del terme municipal són estrangers). Conseqüentment, està inclòs dins dels termes municipals de predomini lingüístic català, segons Llei 4/1983, d’Ús i Ensenyament del Valencià.

Però a més, existeixen unes «Obligacions i drets de les parts», d’acord amb el contracte de prestació de serveis per al salvament, socorrisme i transport sanitari a les platges de Calp. Entre les obligacions de l’empresa concessionària es considera com a «falta greu»: «n) Maltractar de paraula o obra els usuaris del servei», fet que de manera evident es va produir en el cas de la banyista de la platja de la Fossa de Calp, el passat 1 d’agost. Igualment, aquest contracte per servei de socorrisme a Calp determina que els incompliments greus del concessionari poden ser sancionats amb multa de 3.001 a 15.000 euros.

El dret de la ciutadania a l’ús del català i el deure a l’atenció en la llengua pròpia es manté en el cas d’empreses concessionàries de l’administració pública. L’incompliment dels drets de la ciutadania per part d’un treballador d’una empresa concessionària de l’Ajuntament de Calp representa un acte de maltracte i d’insult i pot ser penalitzat com a «falta greu».

En el mateix sentit, cal considerar la recent resolució del Síndic de Greuges del País Valencià que recomana a l’Ajuntament de Calp que garanteixi «el dret dels ciutadans i de les ciutadanes a dirigir-se a l’Administració de la Comunitat Valenciana en qualsevol de les seues dues llengües oficials i a rebre resposta en la mateixa llengua que han utilitzat, en aplicació de l’article 9 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana i de conformitat amb el principi d’antiformalisme, senzillesa i eficàcia que ha de presidir totes les actuacions administratives».
Informa:DBALEARS.CAT (15-IX-2021)

163 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: