UNA ACADÈMIA DE ” CATALÀ” A L’ARAGÓ: LES AIGÜES TURBULENTES

Notícia rellevant en relació a les llengües catalana i aragonesa. El passat dijous 29 de juliol el govern d’Aragó va nomenar els primers membres de l’Acadèmia Aragonesa de la Llengua. Aquesta entitat fou creada el 2013 per la llei d’ús, protecció i promoció de les llengües aragoneses, la que es va inventar el lapao. Afortunadament, els seus estatuts (2018) ja van entrar en raó i parlen d’aragonès i català d’Aragó. L’Acadèmia es constituí com a “institució científica oficial en l’àmbit de les llengües i modalitats lingüístiques pròpies” i té per competències “establir les normes referides a l’ús correcte de les llengües” i “assessorar les institucions sobre l’ús correcte de les llengües i la seva promoció social”. Està dividida en dos instituts, un per cada llengua, que tindran funcions més específiques (proposar normes gramaticals, inventariar el lèxic, estimular l’ús de la llengua o vetllar pels drets lingüístics). Com es pot comprovar, l’existència d’aquesta Acadèmia suposa “a priori” un avenç en el dificultós procés de normalització tant de l’aragonès com del català de la Franja. És d’esperar, però, que la coexistència amb l’Institut d’Estudis Catalans no origini cap mena de disfunció, solapament o conflicte.Els flamants membres catalans d’aquesta Acadèmia seran aquests:

Carme Alcover Pinós (Mazaleón, 1952). Doctora en Filologia. Tècnica de llengües del Govern d’Aragó (fins 2017) i coordinadora del Seminari Permanent de llengua catalana. Fou membre del Consell Superior de les Llengües d’Aragó.

Javier Giralt Latorre (Barcelona, 1967, originari de Sant Esteve de Llitera). Doctor en Filologia Hispànica. Tesi sobre Contribució a l’estudi de les fables de la Llitera. Professor titular de Filologia Catalana de la Universitat de Saragossa. Fou membre del Consell Superior de les Llengües d’Aragó.

Mercedes Llop Alfonso (Nonasp, 1957). Llicenciada en Filosofia i Ciències de l’Educació i mestra. Escriptora en català d’Aragó, ha guanyat en dues ocasions (2010 i 2020) el Premi Guillem Nicolau del Govern d’Aragó.

Maria Teresa Moret Oliver (Mequinensa, 1974). Doctora en Filologia Hispànica. Tesi sobre Documentació històrica aragonesa del segle XV. Professora de català a l’Escola Oficial d’Idiomas d’Alcanyís i de la Universitat de Saragossa.

Ramon Sistac Vicén (Barcelona, 1958, originari de Camporrells). Doctor en Filologia Catalana. Professor de dialectologia catalana de la Universitat de Lleida.

Són dades fornides pel Govern d’Aragó, però hi ha altres dues informacions que poden ser d’interès: Maria Teresa Moret (foto) és l’autora de la primera tesi presentada en català a la Universitat de Saragossa, i Ramon Sistac és membre de l’Institut d’Estudis Catalans.
Informa:LAFRANJA.NET (21-VIII-2021)

257 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: