UNA SENTÈNCIA OBRE LA PORTA AL CATALÀ A LA SANITAT DE LES ILLES

L’Obra Cultural Balear (OCB) ha analitzat la sentència 15/2020 del Tribunal Superior de Justícia de les Balears (TSJIB) sobre el català a la Sanitat i creu que és «una oportunitat immillorable perquè el Govern rectifiqui i aprovi el decret que hauria d’haver aprovat el 2018, és a dir, un decret coherent amb la Llei i que, per tant, faci que la llengua catalana sigui un requisit d’accés a la funció pública sanitària».

Segons l’OCB, «la sentència deixa clar que el català no pot no ser requisit d’accés en una parcel·la de l’Administració pública sense que es modifiqui la Llei de Funció Publica. És obvi que un decret no pot modificar una llei, i en aquest sentit, el Govern ha de ser coherent amb la modificació de la Llei de Funció Publica que va fer la majoria del Parlament l’any 2016, després de les grans mobilitzacions populars i les vagues de fam per reclamar que la llei s’adequàs als drets de la ciutadania».

De fet, segons recalca l’entitat, la sentència reconeix que «El dret constitucional dels ciutadans a ser atesos en català, això és, a dirigir comunicacions en català i a rebre contestació en català, sumat a altres justificades raons, com l’eficàcia administrativa o la normalització lingüística, fan precís que l’Administració de la Comunitat Autònoma atorgui rellevància jurídica al coneixement de la llengua catalana a l’objecte de l’ingrés i/o la provisió de places en la funció pública de les Illes Balears». I també afirma que «L’Administració de la Comunitat Autònoma pot, doncs, ordenar el coneixement de la llengua catalana contemplant-lo no merament com a mèrit sinó, com en el cas ocorre, com a requisit general d’accés a les activitats públiques».

Des de l’OCB també es destaca que la sentència reconeix la progressivitat del procés de normalització lingüística i diu que «el reconeixement del plurilingüisme, que afegeix uns nous drets i deures lingüístics, en definitiva, enforteix l’Estat perquè aquest s’aproxima d’aquesta manera a la seva realitat social».

L’OCB, per tant, demana al Govern que «aprofiti l’oportunitat per rectificar, no presenti recurs de cassació davant el Tribunal Suprem i en el proper consell de Govern aprovi un nou decret que estigui d’acord amb la Llei de Funció Pública, és a dir, que marqui, amb criteris de proporcionalitat, els requisits lingüístics que han de complir els que vulguin accedir a un lloc a la Sanitat pública».

Informa:DBALEARS.CAT (18-1-2020)

317 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: